روش کار کالابرگ الکترونیکی

7
در این فیلم توضیحات وزیر صمت در خصوص نحوه کارکرد «کالابرگ الکترونیکی» را مشاهده می‌نمایید.
Milad Beiki
Milad Beiki 253 دنبال کننده