هواشناسی - هشدار نارنجی هواشناسی

11
کارشناس هواشناسی نسبت به تشدید بارش در سواحل غربی دریای خزر و شمال غرب کشور هشدار داد.
Milad Beiki
Milad Beiki 78 دنبال کننده