واکسیناسیون در دوران بارداری

7
مادران باردار پس از سه ماهه اول بارداری مجاز به تزریق واکسن کرونا هستند.
Milad Beiki
Milad Beiki 78 دنبال کننده