• 124

    آیا همزمان با گرم شدن هوا، ویروس کرونا از بین می رود؟

    این روزها هوا رو به گرم تر شدن است. دمای هوای پکن حتی به 30 درجه سانتی گراد هم رسیده است. عده ای می گویند، شیوع سارس با گرم شدن هوا به پایان رسید، بنابراین ویروس کرونا هم به طور احتمال در تابستان از بین می رود. پس آیا می توانیم بگوییم که همزمان با گرم شدن هوا این بیماری از بین می رود؟ متاسفانه پاسخ به آن چندان ساده نیست.

    22 اردیبهشت 1399 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی