مراسم تقدیر از ایرج

925
مراسم تقدیر از یک عمر فعالیت هنری استاد حسین خواجه امیری (ایرج) در پنجمین جشن سالانه موسیقی ما - دی 1397