بررسی ویدیویی لیست رشته های کنکور سراسری انسانی

297
هر سال بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری داوطلبای کنکور انسانی منتظر مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری هستند . سازمان سنجش در این مرحله با انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری لیست رشته های کنکور انسانی را به همراه ظرفیت رشته محل ها و سایر ضوابط و شرایط منتشر می کند . در این صفحه به بررسی ویدیویی لیست رشته های کنکور سراسری انسانی پرداخته ایم .
heyvagroup
heyvagroup 0 دنبال کننده