• 171

    بررسی ویدیویی محرومیت از ثبت نام کارشناسی ارشد پزشکی

    داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از نظر وضعیت تحصیلی در شرایط مختلفی قرار داشته و در برخی موارد مشمول محرومیت از ثبت نام کارشناسی ارشد پزشکی می شوند . در این صفحه به بررسی ویدیویی محرومیت از ثبت نام کارشناسی ارشد پزشکی 98 می پردازیم .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی