دکتر فخرالدین سیفی ،چرا به جوانان اعتماد ندارید ؟؟ 2

250
بعضی دوستان گفته اند ، ما نباید اجازه دهیم جوانان صفر کیلوتر وارد مجلس شوند .
✅دکتر فخرالدین سیفی .✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .