• 109

    معنی AS LONG AS در جمله

    در ویدئوای قبلی دو نمونه ار کاربردهای as long as را گفتیم . در این فیلم آموزشی هم کاربرد و معنی دیگر این عبارت را توضیح داده ایم.as long as با معنی به شرطی که در جملات انگلیسی استفاده میشود.مثال های داخل فیلم را ببینید تا بهتر با الگوی استفاده از as long as آشنا بشوید. آموزش زبان انگلیسی با سهیل سام https://soheylenglish.ir/

    7 آبان 1399 آموزشی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی