• 441

    علايم سندروم داون

    ٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦- ٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦- goftardarmanii.ir علايم سندروم داون، تاخیر گفتار در سندروم داون، تاثیر سندرم داون بر گفتار، گفتار درمانی در سندروم داون، اثر كار درمانی ذهنی در سندروم داون، كلینیك گفتار درمانی و كار درمانی مهسا مقدم شرق تهران تهرانپارس


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی