دستگاه لیبل زن شرینک آستین بطری مربع

2
شرح:

انتقال هماهنگ، هر گونه تغییر تسمه انتقال به سرعت به پایان می رسد. در مقایسه با نوع چند لایه سنتی که تغییر و نگهداری آن به بیش از شش ساعت زمان نیاز دارد، تعمیر و نگهداری آسان است و نگهداری آن ساده است، بنابراین بر تولید تأثیر نمی گذارد.
VKPAK
VKPAK 0 دنبال کننده