ارمنی‌های ساکن قره باغ خانه ‌های خود را آتش زدند

150
ارمنی‌های ساکن قره باغ قبل از خروج از منطقه خانه‌های خود را آتش زدند.
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده