افشا گری اعضا گروه آریان-آقای «رجب پور» فقط تهدید می کر

610
افشاگری اعضای قدیمی گروه «آریان» در گفتگوی صریح با تی وی پلاس - (قسمت اول): آقای «رجب پور» فقط تهدید می کرد... پس از حاشیه های فراوانی که در روزهای گذشته بر سر به تعلیق در آمدن فعالیت های گروه «آریان» در رسانه های مختلف منتشر شد، سراغ اعضای قدیمی این گروه رفتیم و درباره این حاشیه ها و بسیاری علامت سوال های دیگر با آنها گپ زدیم.

صحبت هایی که هرگز در هیچ رسانه دیگری منتشر نشده و سه تن از اعضای قدیمی آریان این بار با صراحت درباره آنها به اظهار نظر پرداخته اند.

اظهار نظرهایی که فصل جدیدی از پشت پرده های این گروه را روایت می کند و خود می تواند زمینه ساز اتفاقات و خبرسازی های بعدی باشد.