• 834

    تیکه نقی معمولی پایتخت به صحبت های رئیس جمهور در مورد گران شدن قیمت بنزین!

    کنایه «سریال پایتخت» به صحبت های رئیس جمهور در مورد گران شدن قیمت بنزین!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی