• پایان نامه مقایسه اثر بخشی آموزش مهار تکانه در بازداری پاسخ

    دانشگاه خوارزمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی گروه روانشناسی بالینی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی بالینی مقایسه اثر بخشی آموزش مهار تکانه و کارکردهای اجرایی در بازداری پاسخ، توجه و فزون کنشی کودکان دارای نقص توجه و بیش فعالی لینک متن کامل: http://77u.ir/?p=79089

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی