فروشگاه‌ هایی که در ایام دوهفته‌ای قرنطینه مجاز به فعالیت هستند

76
دبیرکل اتاق اصناف با حضور در شبکه خبر درخصوص فروشگاه‌های مجاز به فعالیت در ایام دوهفته‌ای قرنطینه توضیحاتی را ارائه کرد.
Milad Beiki
Milad Beiki 21 دنبال کننده