• 91

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید از کتابخانه ملی تبریز

    کتابخانه ملی تبریز دوران پهلوی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی