اصطلاح "I'm game" به چه معناست؟

219
حتما خیلی از شماها دنبال معادلی برای اصطلاح « من پایه ام » بودید پس یهتره این ویدئو رو تماشا کنید.
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده