آشنایی با اصطلاح " Let bygones be bygones " و معنای آن

264
می توانیم در مواقعی که خواستیم کسی را ببخشیم ازین عبارت استفاده کنیم
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده