مستند زندگینامه ای سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج عباس کریمی

265
مستند زندگینامه ای سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج عباس کریمی
فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله (ص) تهران
ولادت: 1 اردیبهشت ماه 1336 (قهرود - کاشان)
شهادت: 24 اسفند ماه 1363 (شرق دجله - شمال القرنه)
آرامگاه: قطعه 24، ردیف 75، شماره 23 (بهشت زهرا (س) تهران)