مستند زندگینامه ای سردار شهید حاج غلامعلی پیچک

167
مستند زندگینامه ای سردار شهید حاج غلامعلی پیچک
فرمانده اطلاعات - عملیات غرب کشور
ولادت: 8 مهر ماه 1338 (تهران)
شهادت: 20 آذر ماه 1360 (برآفتاب - خوزستان)
آرامگاه: قطعه 24، ردیف 119، شماره 8 (بهشت زهرا (س) تهران)