• اتاق فرار جنون زندان

    در اسکیپ روم یا همان اتاق فرار نیز شما در حین بازی وارد یک اتاق کاملا واقعی خواهید شد برای حل یک داستان معمایی که شصت دقیقه فرصت دارید . باید معما را حل نمایید و از اتاق فرار کنید .در جریان این بازی استراتژی ،کار گروهی و سرعت عمل را در کنار هیجان، ترس، سرعت ، دقت و از همه مهم تر همکاری با دیگر اعضا را تجربه می کنید . www.BRAINGAMECENTER.ir

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی