• 301

    لحظه باز شدن 3 دریچه‌ اضطراری تخلیه آب سد دز پس از حدود 50 سال

    لحظه باز شدن 3 دریچه‌ اضطراری تخلیه آب سد دز پس از حدود 50 سال برای تخلیه فوری آب سد و جلوگیری از شکستن سد. آخرین بار دریچه های اضطراری سد دز در اوایل دهه 40 باز شده بودند. حجم آب باور کردنی نیست‼️

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی