• 480

    مدیریت سیل در اتریش

    سیل در اتریش و مهار آن توسط دیوار هیدرولیکی و دیوار ضد سیل؛ جلوگیری از ورود سیل به شهر.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی