رسول خدا فرمود بعد از من فتنه مي شود و دنبال عمار باشيد چون عمار همواره با حق است

161
رسول خدا فرمود بعد از من فتنه مي شود و دنبال عمار باشيد چون عمار همواره با حق است
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده