چرا حضرت علی عليه السلام در برابر ابوبکر از فدک دفاع نکرد ؟ بحث استاد قزوينی با بيننده اهل سنت

186
چرا حضرت علی عليه السلام در برابر ابوبکر از فدک دفاع نکرد ؟ بحث استاد قزوينی با بيننده اهل سنت
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده