حرف ‌های مهم علی کریمی در پایان انتخابات

119
علی کریمی در پایان رای گیری در مصاحبه ای اعلام کرد: 9 نفر نشان دادند که به دنبال تغییر فوتبال هستند/ هر کس حق رای داشت و جای آنها بودم به کسی که دوست داشتم رای می دادم و امیدوارم رای مناسب باشد و به فوتبال خیانت نکرده باشند/ نمیدانم چه کسانی به من رای دادند و فقط تشکر می کنم/ مهندسی نشده بود اما جا دارد با تاخیر روز مهندس را به دوستان تبریک بگویم/ همکاری نخواهم کرد چرا که اگر نیاز به من بود دوستان به من رای می دادند!
Milad Beiki
Milad Beiki 99 دنبال کننده