• 205

    کشتن یکی از گونه های کمیاب پلنگ ایرانی

    این پلنگ زیبا و اصیل در شمال کشور زندگی می کند که در خطر جدی انقراض قرار گرفته است.

    27 فروردین 1398 حیوانات
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی