ام کلثوم دختر ابوبکر بود که با عمر بن خطاب ازدواج کرد

125
ام کلثوم دختر ابوبکر بود که با عمر بن خطاب ازدواج کرد
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده