• 227

    پرتاب موشک آزمایشی به ارتفاع 30000 پایی جو

    فیلمی از زاویه ی موشک

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی