• علف کش حرفه ای مزارع گندم و جو | باکتریل | Buctril

    یک علف کش پس رویشی انتخابی/ تماسی جهت کنترل تعدادی از علف های هرز پهن برگ در گندم، جو، جوی زمستانه، چاودار، تریتیکاله و ذرت است.باکتریل یک علف کش تماسی و تا حدی سیستمیک می باشد که بر روی علف های پهن برگ خارج شده از خاک عمل می کند. این علف کش از طریق برگ های علوفه جذب و عمل فتوسنتز را متوقف می نماید تأثیرات باکتریل بر روی علف های هرز معمولاً در طی 24 ساعت پس از اعمال سم بصورت لکه های کوچک نکروتیک ظاهر می شوند علف های مذکور بسته به شرایط در طی 4 الی 5 روز پس از سمپاشی از بین می روند باکتریل از دمای 7 درجه ی سانتیگراد به بالا مؤثر می باشد. دماهای بالا و نور خورشید در طول سمپاشی و پس از آن میزان کارایی این علف کش را افزایش می دهند www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی