اگر بدانيم مثلا روز دوم اعتکاف امتحان داريم و بايد برای امتحان مسجد را ترک کنيم ميتونيم معتکف بشیم؟

131
اگر بدانيم مثلا روز دوم اعتکاف امتحان داريم و بايد برای امتحان مسجد را ترک کنيم ميتونيم معتکف بشیم؟
6 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده