• 453

    کسی که در ابرویش جای بخیه دارد یا قسمتی از ابرویش مو ندارد می تواند کاشت ابرو انجام دهد؟

    کسی که در ابرویش جای بخیه دارد یا قسمتی از ابرویش مو ندارد می تواند کاشت ابرو انجام دهد؟ یکی از مواردی که کاشت ابرو نتیجه رضایت بخش دارد این دسته افراد هستند،با کاشت ابرو این نواحی ترمیم می شوند و با یک بار کاشت تا حد زیادی محو میشوند ، ولی ممکن است با یک بار کاشت مثل ابروی طبیعی نباشد،گاهی ممکن است دو بار نیاز به کاشت باشد که مانند نواحی اطراف یکنواخت شود.(کلینیک کاشت مو دکتر رضایی- 02122232380-09121180588- http://hairiran.com)


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی