محدودیت ‌های تردد بر مبنای وضع کرونایی

13
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال‌ کننده
13 بازدید
اشتراک گذاری
محدودیت و ممنوعیت ورود به شهر‌های نارنجی و قرمز از طریق استقرار فیزیکی در مبادی ورودی شهر‌ها و کنترل‌های سیستمی صورت می‌گیرد.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده