بى اختيارى ادرار در فرزندان را جدى بگيريد!

309
يكى از اختلالات رايجى كه والدين در رابطه با فرزندانشان با آن روبرو هستند بى اختيارى ادرار مى باشد. بايد توجه داشت اين مشكل در كودكان بالاى ٥ سال اختلال محسوب مى شود. در كودكان بالاى ٤ سال كنترل مدفوع و در كودكان بالاى ٥ سال كنترل ادرار مشاهده مى شود. عوامل جسمانى كه باعث ايجاد اين اختلال مى شوند عبارتند از قند، آلرژى به برخى مواد غذايى، وقفه هاى تنفسى و بيش فعالى. در صورتى كه كودك از نظر جسمى دچار مشكل نباشد بايد به مشاور كودك مراجعه كرد.