• 339

    برای چه هنرمند شوی؟! | استاد علی خلیلی فر

    قانون موفقیت در هنر همین است، هنرمندانه زندگی کنیم تا هنرمند شویم. برای چه هنرمند شویم؟ بخاطر اینکه به آرامش درونی برسیم، و از خواسته خود لذت ببریم. یادت باشد که در وجود هر انسانی یک هنرمند واقعی نهفته است. در طول تاریخ بشر هر کشفی، هر تحولی که بوجود آمده، به دلیل برخواستن یک انسان شکل گرفته است. برای دیگر فایل های تصویری و صوتی به BABANART.COM مراجعه کنید. نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی