نحوه حضور دانش آموزان از اول آذر در مدارس

8
کاظمی، سرپرست آموزش و پرورش گفت: طراحی الگوی حضور در اختیار مدرسه است اما حضور دانش آموزان مانند برنامه های مجازی و روزانه است.
Milad Beiki
Milad Beiki 376 دنبال کننده