• کار خرابی جوجه برای پیش بینی لیگ ایران در تلویزیون

    جوجه آوردن برا پیش بینی اونم نامردی نکرد چلغوز کرد وسط برنامه تا پیش بینی شو راجع به صداوسیما و لیگ ایران بگه

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی