• نمایش فاطمه رادمنش با موضوع بچه های بدون شناسنامه ی افغانی در مرحله دوم عصر جدید

    مدارک هویتی فرزندانی با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی! موضوع نمایش استعداد بازیگری؛ فاطمه رادمنش آخرین اجرای قسمت چهارم از دور دوم عصرجدید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی