• 179

    تبدیل یک پایان نامه ضعیف به قوی (مهرداد حمصیان)

    برای مثال خیاط ها یک پارچه میگیرن و می تونن از اون پارچه برای شما یک کت و شلوار و یا یک مانتوی خوب در بیارن ، دقیقا ما هم می تونیم از یک پایان نامه ای که خیلی ضعیف کار شده با طراحی صحیح جلسه دفاع و نحوه ی جلسه دفاع یک پایان نامه ی قوی در بیاریم و برعکس همین موضوع هم ممکنه که با طراحی و ارائه ی ضعیف جلسه دفاع یک پایان نامه خیلی قوی رو به یک پایان نامه ضعیف تبدیل کنیم ، بنابراین خیلی دقت داشته باشید که یک پایان نامه ضعیف رو به یک پایان نامه قوی تبدیل کنید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی