• 252

    بررسی ویدیویی نحوه تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکترا سراسری

    با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ، سهمیه های ایثارگران ، رزمندگان و مربیان برای داوطلبان در نظر گرفته شده است . نحوه تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکترا سراسری برای سهمیه ایثارگران 25 درصدی و رزمندگان 25 درصد ظرفیت هر کدرشته محل ، برای سهمیه ایثارگران 5 درصدی 5 درصد ظرفیت هر کدرشته محل و برای سهمیه مربیان 10 درصد مازاد بر ظرفیت هر کدرشته محل می باشد . در ادامه به بررسی ویدیویی نحوه تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکترا سراسری می پردازیم .

    25 بهمن 1397 آموزشی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی