تور چتربازی و سقوط آزاد از هواپیما در قطر

238
بین هفت تا ده روز زمان لازم دارید تا از صفر شروع کرده و در انتها این مهارت را بدست آورید که از هواپیما بیرون بپرید و سقوط آزاد و چتربازی کنید. این ویدئوی کوتاهی از دوره آموزشی، تنها استاد بین المللی سقوط آزاد ایران مهدی نقدی پری است که در دوحه قطر برای ایرانیان برگزار نمود. برای اطلاعات بیشتر وبسایت و صفحه اصلی اینستاگرام ایشان را ببینید.
وبسایت www.mehdinaghdipari.com
اینستاگرام @mehdi_naghdipari