آموزش سبک های پذیرایی و میزبانی

173
همیشه رستوران به دو بخش مادی و معنوی تقسیم می شود در بخش مادی فضا یا امبینس و غذا مد نظر است و در بخش معنوی سبک پذیرایی و نوع رفتار کارکنان اهمیت دارد. سه سبک اصلی بشقابی- دیسی و سلف سرویس در بسیاری از رستوران ها استفاده می شود. که در بسیاری کتب به سبک آمریکایی-انگلیسی - روسی - فرانسوی و غیر گفته می شود که البته اتفاق نطر هم وجود ندارد
جهت دریافت محصولات رایگان:www.nooshijanco.ir
شماره تماس:021-89789398****021-9120935196
nooshijanco
nooshijanco 0 دنبال کننده