• شیوه ای در درمان بیخوابی

    بهترين درمان بیخوابی چيست؟ جواب دادن به اين سوال کار آسانی نیست. بیخوابی مشکل بسیار پیچیده ای است و درمان آن ممکن است ماهها و یا حتی سالها طول بکشد. ما در مجموعه پزشکان جایروس نگاه متفاوتی به مقوله بیخوابی داریم. در هر فردی با توجه به شرایط خاص او پروسه درمانی خاصی درنظر گرفته میشود. بیخوابی در هر فردی با فرد دیگری متفاوت است پس میزان تاثیرگذاری درمان در هر فرد متغیر است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی