شرایط کامل انحصار وراثت املاک

122
اصل و کپی گواهی فوت فرد متوفی، فرم استشهادیه ای که در آن لیست اسامی وارثان توسط شورای حل اختلاف ثبت شده باشد و توسط دو شاهد آشنا با تمامیِ وراث و فرد متوفی امضا شده باشد، تحویل لیستی از دارایی کامل فرد متوفی به اداره دارایی و دریافت رسید آن، شناسنامه و کپی اصل صفحات، عقدنامه و کپی از آن در صورت ازدواج فرد متوفی از مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهی انحصار وراثت املاک است.
اگر می خواهید با شرایط کامل انحصار وراثت املاک آشنا شوید شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com