• تدریس پایه ای حرکت شناسی، نمودار مکان-زمان، سرعت نسبی

    ? تدریس پایه ای حرکت شناسی، نمودار مکان-زمان، و سرعت نسبی ? حل یک سوال عالی از استاد کامیار ? تدریس شیب شناسی با الگو مادر و کودک از استاد منتظری ? بدون حتی یک فرمول ?دوستان حتما همتون راجع به پک حرکت شناسی یا همون سینماتیک استاد کامیار شنیدین...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی