صفات ملکی در انگلیسی و کاربرد آن ها

86
صفات ملکی در زبان انگلیسی با معانی برای من، برای تو، برای او، برای او، برای آن، برای ما، برای آنها وجود دارد. صفت ملکی در مقابل یک اسم (یا ضمیر) می نشیند تا نشان دهد چه کسی یا چه چیزی مالک آن است.
در این ویدئو این صفات را به طور کامل یاد می گیرید.

مقاله متنی این آموزش را در لینک زیر میتوانید بخوانید
https://feralan.com/possessive-adjectives-in-english/

همچنین اگر می خواهید زبان انگلیسی را روان و بدون مشکل صحبت کنید، پیشنهاد ما شرکت در کلاس های آموزش آنلاین زبان انگلیسی فرالن است. اطلاعات بیشتر را در لینک زیر ببینید.
https://feralan.com/english/