• 342

    محاسبه ضریب زلزله و بررسی پارامترهای شتاب مبنای طرح، ضریب بازتاب ساختمان، ضریب رفتار و ضریب اهمیت ساختمان

    محاسبه ضریب زلزله و بررسی پارامتر های فرمول ضریب زلزله (شتاب مبنای طرح، ضریب بازتاب ساختمان، ضریب رفتار و ضریب اهمیت ساختمان ) با کمک بندها و جداول مربوطه در آیین نامه برای دریافت این آموزش به ادرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art63


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی