• 274

    بررسی ویدیویی امکان بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای بررسی الویت بعدی

    اگر داوطلبان کنکور سراسری پس از انتشار کارنامه سبز متوجه شوند که دچار انتخاب رشته اشتباه شده اند و یا از انتخاب خود پشیمان شده اند و در الویت های پایین تر خود می توانستند قبول شوند می توانند از طریق سایت سازمان سنجش درخواست اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای بررسی الویت بعدی را بدهند . در این صفحه به بررسی ویدیویی امکان بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای بررسی الویت بعدی پرداخته ایم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی