• 5,632

  اجرای استنداپ کمدی یزدی در قسمت ششم عصر جدید - مهدی صفوی زاده

  شب ششم : شرکت کننده اول - مهدی صفوی زاده

 • 1 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • لحجه یزدی خیلی شیرینه
   آتیه  -  26 مرداد 1398  |  0